"Největší sranda jsou ty rozdíly mezi jazykovejma verzema"
"Dzie biggest fun is differences between language versions"

You know